AONAMI LINE

Inquiries

Detalye ng Kokontakin kung May mga Tanong

Kung mayroon kang anumang katanungan, mangyaring kontakin ang tanggapang matatanungan ng Linya ng Aonami.

Pagtatanong sa pamamagitan ng telepono

Panahong Matatawagan Lunes hanggang Biyernes (hindi kasama ang mga piyesta opisyal at Disyembre 29-Enero 3)
9:00am - 5:30pm
Numero ng Telepono (052)383-0960
* Magagamit lang sa wikang Hapon