AONAMI LINE

How to Ride

Paraan sa pagsakay sa Linya ng Aonami


  • Vending machine

  • Lumabas
STEP 1

Kumpirmahin ang pamasahe hanggang sa destinasyon gamit ang talahanayan ng pamasahe sa ibabaw ng automatic vending machine para sa tiket.

STEP 2

Bumili ng tiket na para sa destinasyon gamit ang automatic vending machine.

STEP 3

(3) Ipasok ang tiket sa slot ng automatic ticket gate, dumaan sa automatic ticket gate, at pumunta sa platform ng tren.
* Naka-instala ang automatic ticket gate sa lahat ng mga istasyon ng tren. Kapag dumaan dito, huwag kaligtaang kunin ang iyong tiket mula sa kabilang slot ng automatic ticket gate.

STEP 4

Sumakay sa tren na papunta sa iyong destinasyon, at bumaba sa iyong destinasyon.

STEP 5

Ipasok ang iyong tiket sa automatic ticket gate at lumabas sa istasyon ng tren.
Kinokolekta ng automatic ticket gate ang iyong tiket.