AONAMI LINE

Rules

Mga Ipinagbabawal na Gawain sa Loob ng Istasyon ng Tren at sa Loob ng Mismong Tren Pumasok sa cabin ng crew ng tren.

  • Humingi ng donasyon, magbahagi ng mga bagay o magbenta ng mga bilihin sa ibang mga pasahero ng tren.
  • Magtalumpati, magsermon, mag-solicit at mag-anunsiyo ng produkto.
  • Manigarilyo.
  • Ilabas ang kamay o paa sa labas ng tren.
  • Sirain, dumihan, at paglaruan ang mga nakapaskil na abiso, anunsiyo, upuan, at iba pang mekanikal na makina o kagamitan.
  • Magtapon ng upos ng tabako, basurang papel at iba pang mga maruming bagay.
  • Maghubad nang ganap o bahagya o magsagawa ng gawaing labag sa pampublikong moralidad.
  • Kumanta, magsalita nang malakas o mag-ingay.
  • Magsagawa ng kahit anong bagay na makakaabala o makadistorbo sa iba pang mga pasahero o makakasagabal sa gawain ng kawani ng tren.